Briefing

Bevestig het feit dat VTM van alle Vlaamse nieuwsmedia het meest VS-expertise in huis heeft. Iedereen kan namelijk de Amerikaanse verkiezingen verslaan. Maar niemand kan dat met dezelfde inzichten en achtergrond als Greet De Keyser. Zij is de enige Vlaamse correspondente die al bijna twintig jaar in de States woont en werkt.

Oplossing

We zetten de uitgebreide coverage van de Amerikaanse presidentsverkiezingen door de VTM-nieuwsdienst extra in de verf door te focussen op Greets unieke verhouding met België én de VS. De kijker reist 1 minuut lang shot per shot door het leven van Greet De Keyser. Scènes uit haar leven als journaliste en als Belgische vrouw in de VS worden afgewisseld met nieuwsbeelden uit de recente Amerikaanse en Belgische geschiedenis.

Resultaat

Wie de machtigste persoon ter wereld wordt, bepaalt ook voor een deel de wereldpolitiek en -economie. Nu de wereld een dorp is geworden, voelen we de gevolgen daarvan meer dan ooit bij ons in België. Daarom is het belangrijk dat mensen weten dat ze bij VTM Nieuws ook deze verkiezingen vanop de eerste rij meemaken. Een bevestiging van de claim die VTM Nieuws maakt: ‘we zijn er … voor u’.

Dit authentieke portret van Greet leek ons relevanter en interessanter dan te focussen op de strijd tussen Trump en Clinton. Hoe zijn we te werk gegaan? Na grondige research nodigden we Greet eerst uit aan de andere kant van de microfoon. We interviewden haar twee uur en uit dat vraaggesprek haalden we de basis voor haar verhaal. Vervolgens filmden we in Washington, Baltimore en op het platteland van de VS om – naast het portret van Greet – ook een portret van de VS anno 2016 te kunnen schetsen. In haar voice-over benadrukt Greet De Keyser het belang van de Amerikaanse verkiezingen voor België en de rest van de wereld.